menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7

cng-lpg

ตรวจสภาพรถติดแก๊ส NGV   รถเล็ก 500 บาท โดยวิศวกร ได้รับความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบก

ท่านสามารถนำรถมาตรวจสภาพรถติดแก๊ส ได้ที่ Smile Gas อู่ลาดปลาเค้า มีที่จอดรถมากมาย พร้อมดำเนินการให้ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โทรมาสอบถามก่อนจะดีมาก

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมากเพื่อ ทำการตรวจสภาพรถติดแก๊ส คือ

    1. สมุดทะเบียนรถติดแก๊ส ตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ

จากนั้นท่านจะได้รับ ใบวิศวกรตรวจสอบมาตรฐาน รถติดแก๊ส NGV จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ตรวจ สามารถนำไปประกอบการต่อทะเบียน ประจำปีได้เลย สรุป อีกครั้งสำหรับ ท่านผู้ใช้รถติดแก๊ส ต่อทะเบียนรถ ประจำปี ต้องใช้เอกสารดังนี้
1. สมุดทะเบียนรถยนต์
2. พรบ บุคคลที่ 3
3. ใบวิศวกรตรวจสอบมาตรฐาน

ทั้งนี้ หจก.สไมล์แก๊ส ออโต้ เป็นสถานที่ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ก๊าซรถยนต์ ( NGV ) รายปี เพื่อใช้ในการต่อทะเบียนให้กับรถ TAXI และรถส่วนบุคคลทั่วไป พร้องทั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในราคาที่ประหยัด โดยช่างผู้ชำนาญงานผ่านการฝึกและอบรมเฉพาะด้าน  ตรวจเช็กระบบแก๊สเบื้องต้นในรถยนต์ 20 รายการ เช่น ตรวจสอบรอยรั่วซึมของระบบก๊าซ, ความแข็งแรงของการติดตั้งก๊าซ, การท างานของเครื่องยนต์ขณะใช้ก๊าซ และ ใช้น้ ามัน, การติดตั้งท่อก๊าซและสายไฟใต้ท้องรถ, ระบบหัวเติมก๊าซและฝาปิดข้อต่อ, ท่อยางและกรองไอก๊าซ, ระดับน้ าในหม้อน้าพักน้าหล่อเย็น เป็นต้น

โปรโมชั่น ตอนนี้  ล้างถัง NGV 800 บาท แถม ตรวจสภาพรถติดแก๊ส ฟรี พร้อมออกใบวิศวกรตรวจสอบมาตรฐาน ด้วย

ตรวจสภาพรถติดแก๊ส ตามมาตรฐาน กรมการขนส่ง เร็ว ประหยัด ที่นี่ Smile Gas Auto

 

reference