menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7

cng-lpg

ทะเบียนผลรวมดี สั่งจองได้เลยเรียน ielts พัดลมฟาร์ม ติดตั้งในโรงงาน ประหยัดพื้นที่ น้ำหนัก เบามาก พัดลมท่อถังกลม คุณภาพสูง พิมพ์กล่องกระดาษ สวยงาม

รถติด NGV ต้องเลือก น้ำมันเครื่องอย่างไร

เลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ ติด NGV

ก่อนอื่นเรามารู้จักว่า น้ำมันเครื่อง คือ อะไร สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ ป้ายแดง กัน

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่น ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ น้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพ มีหน้าที่หลักในการลดการเสียดสีและสึกกร่อนอันเกิดจากการกระทบกันของชิ้นส่วนในตัวเครื่อง ช่วยระบายความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเครื่องและบริเวณใต้ท้องรถ ป้องกันการเกิดภาวะร้อนจัดของเครื่องยนต์ เคลือบช่องว่าระหว่างผิวสัมผัส ป้องกันการเกิดสนิม ทั้งยังทำความสะอาดเครื่องยนต์จากกากของเสียคราบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยจะดักจับของเสียเหล่านี้เพื่อไม่ให้ตกตะกอนอยู่ในภายในตัวเครื่อง แม้จะเป็นรถยนต์ที่ใช้งานน้อย การจอดรถทิ้งไว้นานๆ จะเกิดการปนเปื้อนของน้ำในอากาศ ทำให้สารเพิ่มคุณภาพเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

การหมั่นดูแล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากของเสียสะสมและตัดปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องเหนียว ซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายได้

น้ำมันเครื่อง NGV

แต่เนื่องจากน้ำมันเครื่องมีหลายชนิด และหลายระดับคุณภาพ เช่นน้ำมันสังเคราะห์ กึ่งสังเคราะห์ น้ำมันธรรมดา เป็นต้น รวมถึงระดับปริมาณสารเพิ่มคุณภาพที่ใช้ก็แตกต่างกัน จึงมีความสามารถในการคงคุณสมบัติที่ดีของน้ำมันเครื่องเอาไว้ได้ในระยะเวลาที่ต่างกันเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด สารเพิ่มคุณภาพก็จะเสื่อมคุณภาพจนหมดดังนั้น จึงไม่ควรที่จะใช้งานเกินระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายที่กำหนด

โดยน้ำมันเกรดสังเคราะห์จะเปลี่ยนถ่ายที่ 15,000 กม.

กึ่งสังเคราะห์เปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 กม.

และน้ำมันธรรมดาเปลี่ยนถ่ายที่ 7,000 กม.

เคล็ดลับการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานและทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเครื่องยนต์แต่ละชนิดมีเทคโนโลยี และการดีไซน์ของเครื่องยนต์ที่ต่างกัน ดังนั้น คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องที่ใช้จึงต่างกัน การนำน้ำมันเครื่องต่างชนิดมาใช้แทนกันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอาจอนุโลมให้ใช้ทดแทนได้ในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นต้องรีบเปลี่ยนถ่ายเป็นน้ำมันที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ดังเดิม

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแก๊ส NGV, LPG, น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล

ข้อเปรียบเทียบ แก๊ส NGV ก๊าซ LPG น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
สถานะ เป็นก๊าซ เป็นก๊าซ และเก็บในรูปของเหลว ที่ความดัน 7 บาร์ เป็นของเหลว เป็นของเหลว
น้ำหนัก เบากว่าอากาศ
ไม่มีการสะสมเมื่อ
เกิดการรั่วไหล หนักกว่าอากาศ หนักกว่าอากาศ หนักกว่าอากาศ
ขีดจำกัด
การติดไฟ
(Flammability limit
% โดยปริมาตร) 5-15% 2.0 – 9.5 % 1.4 – 7.6 % 0.6 – 7.5 %

อุณหภูมิติดไฟ
(Ignition Temperature) 650C 481C 275C 250C

22072014145128-0004

จากตารางจะเห็นได้ว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงจะเกิดความร้อนในตัวเครื่องสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล เพราะสถานะเป็นก๊าซและคุณสมบัติด้านอุณหภูมิติดไฟสูง

ใช้เวลาในการระบายความร้อนสั้น จึงเป็นสาเหตุว่าเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส NGV มีความร้อนสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และดีเซล และสิ่งที่ต้องพิจารณาตามมาคือ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ที่ถูกวิธี รวมไปจนถึงเรื่องที่หลายๆ คนละเลย นั่นก็คือ

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ก๊าซ

อันจะเป็นการช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้อีกด้วย
เลือกใช้แก๊ส NGV เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์แล้ว อย่าลืมเลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมด้วยนะครับ…

reference