menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7

cng-lpg

ทะเบียนผลรวมดี สั่งจองได้เลยเรียน ielts พัดลมฟาร์ม ติดตั้งในโรงงาน ประหยัดพื้นที่ น้ำหนัก เบามาก พัดลมท่อถังกลม คุณภาพสูง พิมพ์กล่องกระดาษ สวยงาม

สไมล์แก๊ส ออโต้ ( SMILE GAS AUTO )

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์แก๊ส ออโต้ ( SMILE GAS AUTO ) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติที่ใช้กับรถยนต์ ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2547 ในโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนการติดตั้ง NGVให้กับรถยนต์ ที่ใช้ในราชการ “โครงการ 5000 คันแรก” โดยติดตั้งให้กับรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยรถที่ติดตั้งมีหลากรุ่นหลายยี่ห้อ ซึ่งติดตั้งระบบการจ่ายเชื้อเพลิง หัวฉีด ( INJECTION ) และระบบดูด ( FUMIGATION ) ในอดีตมีผู้ชำนาญการในการติดตั้งเพียงไม่กี่ราย มาตรฐานในการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ( ECE R 110 ) ซึ่ง ปตท. เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน โดยเน้นประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์และความปลอดภัยกับผู้ใช้รถอย่างสูงสุด

ปัจจุบัน หจก. สไมล์แก๊ส ออโต้ เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซรถยนต์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซรถยนต์ ทั้งก๊าซธรรมชาติอัด ( NGV ) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ในรถยนต์ และ รถขนส่ง ด้วยความสามารถในการติดตั้งหลากหลายยี่ห้อ อุปกรณ์ เช่น BRC, ROMANO, AUTRONIC, ROVATO, E-GAS, AG, AC AUTOGAS รวมทั้งโปรแกรมของค่าย AEB ( E ME, ZAVOLI, TOMASETO ) ให้กับรถยนต์ทั้งรุ่นเก่าและรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทางเราสามารถแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับรถของรุ่นนั้นๆ

ในส่วนของรถยนต์สาธารนะ ( TAXI ) หจก. สไมล์แก๊ส ออโต้ ได้ติดตั้งในโครงการต่างๆมากมาย ทั้งรถที่ติดตั้งใหม่ หรือ รถโครงการเปลี่ยน LPG เป็น NGV ทั้งระบบดูดและระบบหัวฉีด โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงในราคายุติธรรม การบริการหลังการขาย หรือ การบำรุงรักษาเป็นที่พอใจและยอมรับกับเจ้าของกิจการ หรือ อู่ TAXI ทั่วไป พร้องทั้งให้บริการแนะนำ แก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับรถยนต์โดยทั่วไป ถึงแม้จะไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์จากทาง สไมล์แก๊ส ออโต้ ก็ตาม

ทั้งนี้ หจก. สไมล์แก๊ส ออโต้ เป็นสถานที่ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ก๊าซรถยนต์ ( NGV ) รายปี เพื่อใช้ในการต่อทะเบียนให้กับรถ TAXI และรถส่วนบุคคลทั่วไป พร้องทั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในราคาที่ประหยัด โดยช่างผู้ชำนาญงานผ่านการฝึกและอบรมเฉพาะด้าน หจก. สไมล์แก๊ส ออโต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ท่าน ได้เข้ามาเลือกใช้บริการกับทางเรา โดยที่ท่านจะได้รับการให้บริการที่ดีและเป็นที่พอใจในด้านมาตรฐานการติดตั้งการคำนึงถึงความปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลจาก สไมล์แก๊ส ออโต้ ในโอกาสต่อไป

reference