menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7

cng-lpg

แก๊ส NGV

แก๊ส NGV ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อความประหยัดและลดมลพิษ

รถติด NGV ต้องเลือก น้ำมันเครื่องอย่างไร

เลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ ติด NGV

ก่อนอื่นเรามารู้จักว่า น้ำมันเครื่อง คือ อะไร สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ ป้ายแดง กัน

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่น ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ น้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพ มีหน้าที่หลักในการลดการเสียดสีและสึกกร่อนอันเกิดจากการกระทบกันของชิ้นส่วนในตัวเครื่อง ช่วยระบายความร้อนจากการเผาไหม้ในห้องเครื่องและบริเวณใต้ท้องรถ ป้องกันการเกิดภาวะร้อนจัดของเครื่องยนต์ เคลือบช่องว่าระหว่างผิวสัมผัส ป้องกันการเกิดสนิม ทั้งยังทำความสะอาดเครื่องยนต์จากกากของเสียคราบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยจะดักจับของเสียเหล่านี้เพื่อไม่ให้ตกตะกอนอยู่ในภายในตัวเครื่อง แม้จะเป็นรถยนต์ที่ใช้งานน้อย การจอดรถทิ้งไว้นานๆ จะเกิดการปนเปื้อนของน้ำในอากาศ ทำให้สารเพิ่มคุณภาพเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

การหมั่นดูแล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากของเสียสะสมและตัดปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องเหนียว ซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายได้

น้ำมันเครื่อง NGV

แต่เนื่องจากน้ำมันเครื่องมีหลายชนิด และหลายระดับคุณภาพ เช่นน้ำมันสังเคราะห์ กึ่งสังเคราะห์ น้ำมันธรรมดา เป็นต้น รวมถึงระดับปริมาณสารเพิ่มคุณภาพที่ใช้ก็แตกต่างกัน จึงมีความสามารถในการคงคุณสมบัติที่ดีของน้ำมันเครื่องเอาไว้ได้ในระยะเวลาที่ต่างกันเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด สารเพิ่มคุณภาพก็จะเสื่อมคุณภาพจนหมดดังนั้น จึงไม่ควรที่จะใช้งานเกินระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายที่กำหนด

โดยน้ำมันเกรดสังเคราะห์จะเปลี่ยนถ่ายที่ 15,000 กม.

กึ่งสังเคราะห์เปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 กม.

และน้ำมันธรรมดาเปลี่ยนถ่ายที่ 7,000 กม.

เคล็ดลับการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานและทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเครื่องยนต์แต่ละชนิดมีเทคโนโลยี และการดีไซน์ของเครื่องยนต์ที่ต่างกัน ดังนั้น คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องที่ใช้จึงต่างกัน การนำน้ำมันเครื่องต่างชนิดมาใช้แทนกันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอาจอนุโลมให้ใช้ทดแทนได้ในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นต้องรีบเปลี่ยนถ่ายเป็นน้ำมันที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ดังเดิม

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแก๊ส NGV, LPG, น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล

ข้อเปรียบเทียบ แก๊ส NGV ก๊าซ LPG น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
สถานะ เป็นก๊าซ เป็นก๊าซ และเก็บในรูปของเหลว ที่ความดัน 7 บาร์ เป็นของเหลว เป็นของเหลว
น้ำหนัก เบากว่าอากาศ
ไม่มีการสะสมเมื่อ
เกิดการรั่วไหล หนักกว่าอากาศ หนักกว่าอากาศ หนักกว่าอากาศ
ขีดจำกัด
การติดไฟ
(Flammability limit
% โดยปริมาตร) 5-15% 2.0 – 9.5 % 1.4 – 7.6 % 0.6 – 7.5 %

อุณหภูมิติดไฟ
(Ignition Temperature) 650C 481C 275C 250C

22072014145128-0004

จากตารางจะเห็นได้ว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงจะเกิดความร้อนในตัวเครื่องสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล เพราะสถานะเป็นก๊าซและคุณสมบัติด้านอุณหภูมิติดไฟสูง

ใช้เวลาในการระบายความร้อนสั้น จึงเป็นสาเหตุว่าเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส NGV มีความร้อนสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และดีเซล และสิ่งที่ต้องพิจารณาตามมาคือ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ที่ถูกวิธี รวมไปจนถึงเรื่องที่หลายๆ คนละเลย นั่นก็คือ

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ก๊าซ

อันจะเป็นการช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้อีกด้วย
เลือกใช้แก๊ส NGV เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์แล้ว อย่าลืมเลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมด้วยนะครับ…

ทำไมต้องลงจากรถ เมือเติม NGV

เคยสงสัย กันไหม ทำไมต้องลงจากรถ ขณะเติม แก๊ส NGV

มาตรการให้ผู้ใช้รถและผู้โดยสารลงจากรถขณะเติมแก๊ส NGV ถูกกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 92

ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะเกิดแก่ชีวิตของทุกๆ ท่านหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเติมเชื้อเพลิง
ที่กล่าวมาข้างต้นคุณอาจเกิดความขัดแย้งในใจ ก็ไหนใครบอกว่า แก๊ส NGV ปลอดภัย แล้วทำไมจึงต้องลงจากรถ

ตำแหน่ง ถัง ngv ที่อาจเกิดแรงระเบิดได้

ตำแหน่ง ถัง ngv ที่อาจเกิดแรงระเบิดได้

โดยธรรมชาติแล้ว แก๊ส NGV ถือได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีความปลอดภัยสูง

ในการใช้งานด้วยคุณสมบัติที่เป็นก๊าซ หากเกิดการรั่วไหลจะลอยตัวขึ้นสู่อากาศ แต่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ คือการกระทำของมนุษย์ ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และหวัง…ให้โชคช่วย
ในแต่ละครั้งที่เติมแก๊ส NGV  จะต้องใช้แรงดันสูงถึงประมาณ 200 บาร์ หรือสูงกว่าแรงดันที่ใช้เติม LPG รถยนต์ ถึงเกือบ 30 เท่า หากรถติด NGV มีการติดตั้งอุปกรณ์และถัง CNG ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือแม้กระทั่งขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่เหมาะสมด้วยแรงกดันขนาดนี้อาจส่งผลเสียหายถึงแก่ชีวิตได้
เวลาคุณเรียกใช้บริการรถโดยสาธารณะ คุณคงไม่มีโอกาสเห็นสภาพถังและอุปกรณ์ NGV ที่ติดตั้งอยู่ภายใน ได้แต่หวังให้โชคดี หรือแม้กระทั่งเจ้าของรถคงใช้เวลาน้อยมากกับการตรวจเช็คสภาพถังและอุปกรณ์ฯ แต่หวังให้โชคเข้าข้างคุณและครอบครัว จากนั้นคุณก็นั่งรถออกไป แวะเติมก๊าซฯ ที่สถานีบริการฯ และปฏิเสธการลงจากรถ ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวคุณเอง
การลงจากรถขณะเติมแก๊ส NGV  จึงเป็นหน้าที่ ที่คุณต้องมีต่อตัวเองและคนข้างหลัง อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับความรับผิดชอบของผู้อื่นหรือแม้แต่โชคชะตาอีกเลย

คุณภาพก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์

Natural Gas for Venhicles : แก๊ส NGV

จึงถึงวันนี้ ผู้ใช้รถยนต์ ไม่มีใครไม่รู้จัก  แก๊ส NGV  กันแล้ว เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีราคาถูกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า แล้ว แก๊ส NGV   ที่ใช้กันในประเทศไทยมีแหล่งมาจากไหน และมีคุณภาพแก๊สเป็นอย่างไร ปละรู้หรือไม่ว่าอีกไม่นาน ปตท จะมี แก๊ส NGV   คุณภาพพิเศษสำหรับรถยนต์เฉพาะกลุ่มจำหน่ายกันแล้ว  เพื่อความเหมาะสมของเครื่องยนต์ที่หลากหลายอย่างแท้จริง

แหล่งก๊าซธรรมขาติของประเทศไทย

ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยมาจากแหล่งหลายแห่งด้วยกัน คือ แหล่งก๊าซจากอ่าวไทย และแหล่งก๊าซบนบก คือ แหล่งน้ำพอง จ ขอนแก่น และแหล่งภูฮ่อม จ อุดรธานี  รวมกันมีอยู่ประมาณ 79% แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยการต่อท่อส่งก๊าซจากแหล่งยาดานาและเยตากุน จากสหภาพพม่า อีกร้อยละ 18  และร้อยละ 3  ปตท ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติในรูปแบบ LNG  ( Liquefiled Natural Gas ) จากตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้

องค์ประกอบของ แก๊ส NGV  หรือ ก๊าซธรรมชาติ  มีองค์ประกอบเป็นก๊าซมีเทน ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ก๊าซพวกนี้เป็นสารประกอบไฮโรคาร์บอนทั้งสิ้น เมื่อจะนำมาใช้ต้องแยกก๊าซออกจากกันเสียก่อน จึงจะใช้ประโยชน์ได้อย่างต็มที่ นอกจากสารไฮโรคาร์บอน แก๊ส NGV   ยังประกอบด้วยก๊าซชนิดอื่นๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ไฮโดรเจนซัลไฟล์ ไนโตรเจน น้ำ เป็นต้น สารประกอบเหล่านี้ สามารถแยกออกจากกันได้ โดยการผ่านกระบวนการแยกที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซที่ได้แต่ละตัวนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อีกมากมาย

แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

reference