menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7

cng-lpg

รับติดแก๊สรถยนต์ ทั้งระบบ LPG และ NGV ราคายุติธรรม

ติดแก๊สรถยนต์ เพื่อการประหยัดน้ำมัน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะแก๊ส คือพลังงานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยใช้บริการจาก สไมล์แก๊ส ออโต้ ติดแก๊สรถยนต์ให้ท่าน

ประเทศไทยเริ่มใช้แก๊สรถยนต์มานานเกือบ 30 ปีแล้ว เพราะราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แก๊สรถยนต์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มรถยนต์สาธารณะหรือรถแท็กซี่ ปัจจุบันรถยนต์ส่วนบุคคลได้เปลี่ยนมาติดแก๊สกันมากขึ้น

แก๊สรถยนต์ ที่ใช้มีอยู่ 2 ชนิดคือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquefied Petroleum Gas (LPG) และแก๊สธรรมชาติที่ใช้กับรถยนต์ หรือ Natural Gas for Vehicles (NGV) สไมล์แก๊ส ออโต้ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติที่ใช้กับรถยนต์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ทั้งก๊าซธรรมชาติอัด ( NGV ) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในรถยนต์และรถขนส่งหรือรถ Pajero sport โดยมาตรฐานในการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน ( ECE R 110) ซึ่ง ปตท. เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน เน้นประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์และความปลอดภัยกับผู้ใช้รถอย่างสูงสุด

วางใจได้ว่าเมื่อท่านติดตั้งแก๊สจากเราปลอดภัย 100 % เพราะเราคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานที่มีการพิสูจน์มีการรับรองคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลการติดแก๊สรถยนต์แก่ลูกค้าเพื่อทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

reference