menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7

cng-lpg

แก๊ส ngv ติดไฟยาก ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้เมื่อก๊าซรั่วหรือเกิดอุบัติเหตุ

การใช้แก๊สธรรมชาติ  ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด และไม่ก่อให้เกิดการสกปรกของน้ำมันเครื่องสามารถยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องได้นาน

แก๊ส ngv (Natural Gas for Vehicle: NGV) มีภาษาเชิงวิชาการว่า แก๊สซีเอ็นจี (Compressed Natural Gas: CNG) คือ แก๊สธรรมชาติที่มี “มีเทน” เป็นส่วนประกอบหลักและถูกอัดจนมีความดันสูง ซึ่งในบางประเทศเรียกว่า”แก๊สธรรมชาติอัด” (ซีเอ็นจี) ซึ่ง ถูกอัดที่แรงดัน 200 bar หรือ 3,000 psi และถูกกักเก็บไว้ในถังบรรจุแก๊สธรรมชาติอัดที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษให้ สามารถรองรับแรงดันได้ โดยมีสภาพเป็นแก๊สหรือไอที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าอากาศ จึงเบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะฟุ้งกระจายไปตามบรรยากาศอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีการสะสมลุกไหม้บนพื้นราบ

ข้อดีเมื่อติดแก๊ส ngv

1. อุณหภูมิติดไฟของแก๊สเอ็นจีวีนั้นสูงกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ ติดไฟยาก

2.ทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้เมื่อก๊าซรั่วหรืออุบัติเหตุ,

3.ประกอบกับการบรรจุที่มีแรงดันสูง จึงทำให้ไม่มีอากาศเข้าไปผสม จึงไม่ก่อให้เกิดการผสมกันระหว่างก๊าซ จึงลดโอกาสในการติดไฟและระเบิดได้,

4.ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด และไม่ก่อให้เกิดการสกปรกของน้ำมันเครื่อง จึงสามารถยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องได้,

5.มีออกเทน สูงกว่าน้ำมันเบนซิน จึงส่งผลให้การสตาร์ทและการทำงานของเครื่องยนต์มีความสมบูรณ์มากขึ้น,
6.มีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีคุณสมบัติเป็นก๊าซทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นจึงลดมลพิษในอากาศโดยตรง
7.และเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด เพราะมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ ดังนั้นเมื่อเกิดรั่วไหล ก๊าซเอ็นจีวีจะไม่สะสมอยู่บนพื้นดินจนเกิดการลุกไหม้เหมือนเชื้อเพลิงอื่นๆ และอุณหภูมิที่จะทำให้ก๊าซเอ็นจีวีสามารถลุกติดไฟในอากาศเองได้ก็ต้องสูงถึง 650 องศาเซลเซียส

รถยนต์ที่จะใช้แก๊ส ngv ได้ต้องเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานแก๊ส ngv โดยเฉพาะ หรือไม่ก็ต้องเป็น “เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงสองระบบ” หรือ “เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วม” ที่ผ่านการดัดแปลงและติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่ทำให้เครื่องยนต์ใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และแก๊ส ngv
โดยอู่ที่ติดตั้งต้องมีความสามารถในการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เข้ากับระบบการจ่ายแก๊สได้ด้วย อาจจะต้องนำมาเข้าอู่หลังจากติดตั้งแล้ว และต้องผ่านการ ตรวจสภาพรถติดแก๊ส ประจำปี เพื่อออกใบวิศวกรมาตรฐาน จึงจะสามารถต่อทะเบียนรถ ประจำปีได้

reference