menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7

cng-lpg

ติด Lpg รถยนต์ เพื่อความประหยัด หาปั๊มเติมได้สะดวก

ติด Lpg รถยนต์ กับร้านที่มีประสบการณ์โดยช่างผู้ชำนาญงานผ่านการฝึกและอบรมเฉพาะด้าน ได้รับความเห็นชอบจากจากกรมการขนส่งทางบก รับรองความปลอดภัย

แก๊สLpg รถยนต์ อยู่ในรูปของเหลว และมีความดันต่ำ ถังแก๊ส Lpg รถยนต์ มีความหนาของผนังมากกว่าถังน้ำมันเบนซินมาก ทำให้โอกาสที่จะเกิดการระเบิด จากถังเนื่องจากการชนเป็นไปได้น้อย แก๊ส Lpg มีค่าออกเทนสูงกว่าน้ำมันเบนซิน จึงส่งผลให้การสตาร์ทและการทำงานของเครื่องยนต์มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ติดLpg รถยนต์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ป้องกันปัญหารถกินน้ำมันเครื่อง เพราะการสึกหรอของชิ้นส่วน ราคาค่าแก๊ส Lpg ถูกกว่าน้ำมันเบนซินหรือดีเซล ทั้งปัจจุบันและอนาคต ต้องการติด Lpg รถยนต์ นึกถึง SMILE GAS AUTO เราเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สธรรมชาติที่ใช้กับรถยนต์ ในประเทศไทย

จากการสำรวจตัวเลขการติดตั้งแก๊ส พบว่า ประชาชนติดแก๊ส Lpg รถยนต์ สูงกว่า NGV ปรากฏการณ์นี้ ชัยฤทธิ์ กาญจนาเวส นายกสมาคมติดตั้งแก๊สไทย บอกว่า Lpg ใช้ในบ้านเรามานาน เกือบ 30 ปีแล้ว ขณะที่ NGV เพิ่งมาใช้เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา ช่างติดตั้ง ช่างซ่อมบำรุงจะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมากกว่า มีผู้ค้าแก๊สรายใหญ่หลายรายไม่ถูกผูกขาดเหมือน แก๊ส NGV ดังนั้นจึงหาปั๊มเติมได้สะดวกกว่าประชาชนจึงนิยมมากกว่า

reference