menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7

cng-lpg

pajero sport ติดแก๊ส ngv เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าครึ่ง

pajero sport ติดแก๊ส ngv ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องได้ ใช้ได้กับเครื่องยนต์ คอมมอลเรล ดีเซลทั่วไปทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

pajero sport ติดแก๊ส ngv ทดแทนดีเซลได้ถึง 83% ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 67% ใช้ได้กับเครื่องยนต์ คอมมอลเรล ดีเซลทั่วไปทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ข้อดีของ pajero sport ติดแก๊ส ngv คือลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้เมื่อก๊าซรั่วหรืออุบัติเหตุ

อุณหภูมิติดไฟของแก๊ส ngv นั้นสูงกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ จึงติดไฟยาก, มีแรงดันสูง จึงทำให้ไม่มีอากาศเข้าไปผสม จึงไม่ก่อให้เกิดการผสมกันระหว่างก๊าซ จึงลดโอกาสในการติดไฟและระเบิดได้, ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด และไม่ก่อให้เกิดการสกปรกของน้ำมันเครื่อง จึงสามารถยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องได้ pajero sport ติด ngv ลดมลพิษในอากาศโดยตรง และเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด

ngv มีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ ดังนั้นเมื่อเกิดรั่วไหล ก๊าซเอ็นจีวีจะไม่สะสมอยู่บนพื้นดินจนเกิดการลุกไหม้เหมือนเชื้อเพลิงอื่นๆ แก๊ส ngv ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด และไม่ก่อให้เกิดการสกปรกของน้ำมันเครื่อง จึงสามารถยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องได้ pajero sport ติด ngv เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการประหยัดพลังงาน

reference